CHUDENICE A OKOLÍ : RELIKVIÁŘ SV. WOLFGANGA V CHUDENICÍCH

Relikviář sv. Wolfganga v Chudenicích

   

 
Relikviář

 Chudenický relikviář sv. Wolfganga z r. 1737

  Monumentální poutní kostel sv. Wolfganga postavený Františkem Josefem Czerninem, hrabětem  z Chudenic, byl krásnou barokní stavbou. Vždyť také jeho projektantem byl věhlasný architekt František Maxmilián Kaňka.

     Stavbě kostela byla věnována velká pozornost, stejně jako výzdobě jeho interiéru, která byla dokončena až v roce 1731. Některé „kultovní“ předměty byly však pro kostel pořizovány i po tomto datu. Jasné svědectví o tom přináší i vynikající práce barokních zlatníků, relikviář sv. Wolfganga, který nechala pro stejnojmenný kostel zhotovit Isabela Marie Czerninová, hraběnka z Chudenic, rozená komtesa z Merode – Westerloo.

     Relikviář je cca. 25 cm vysoký a je vyroben ze stříbrného pozlaceného kovu. Uprostřed bohatě zdobené kartuše typicky barokního tvaru, je skleněná schránka na ostatky světce. Kolem je osazeno sedm fialových kamenů, snad ametystů. Kartuše s ostatkem je osazena na krátké noze přecházející   v podstavec, který stojí šesti nožičkami na stříbrné obdélníkové základně, která je vlastně schránkou pro potvrzení o pravosti ostatků, které se dochovalo a pochází z roku 1735. Na podstavci je uprostřed alianční erb rodů Czernin a Merode-Westerloo. Erby jsou malovány na porcelánovém podkladu, erb Czerninů je silně poškozen, barva je oprýskána. Kolem erbu je osazeno dalších sedm kamenů.

     Ve spodu základny – schránky, je vysouvací destička, do níž je vyryta informace o původu relikviáře: „Dieser Reliquier des Heil: Wolffgangi Landes und bezonderen Schutz patron der Hochgräffisches TscherniniSchen Familie hat die Hoch und Wohlgeborne Frau Frau Isabella Maria Zum Zweite mahl Vermahlte Grëffin Tscherninin von Chudenitz Geborne Marchesin von Westerloo durch eine besondere Sorgfahlt erhalten und in dieSes Reliqeiarium einfaSen lasSen einfolglich zu gröSseren Ehr Gotte und Verehrung des Heiligen Zu der St Wolffgangi Kirschen ab Chudenitz Verehreh.“ Víme tedy, že: Tyto ostatky sv. Wolfganga, zemského a zvláště ochranného patrona vysokohraběcí rodiny Czerninské vysokoblahorodá paní paní Isabela Marie, podruhé vdaná hraběnka Czerninová z Chudenic, rozená markýza z Westerloo, s obzvláštní péčí uchovala  a do tohoto relikviáře nechala následně vsadit k větší slávě Boží a k poctě sv. Wolfganga v kostele zasvěceném mu u Chudenic. Pod tímto popisem vzniku relikviáře si můžeme přečíst další informaci, která je vlastně velmi zajímavým a složitým chronogramem: „In Velzen Iahr Inro an Derten VerehLIgVng WeLCne Gott MIt IVngen Hern Seegne.“, tedy: Ve druhém roce Její druhé svatby (Marie Isabely), kterou Bůh požehnal mladým pánem (synem – mladým hrabětem). Zvýrazněná písmena (i v originále) dávají řadu IVIIIDVLIVWLCMIIV. Pokud se tato písmena vhodně spojí, měla by dát letopočet vzniku relikviáře – 1737.

     Relikviář sv. Wolfganga z Chudenic je zajímavou církevní památkou z období pozdního baroka. Je tím zajímavější, že tomuto světci bylo v Čechách zasvěceno jen málo staveb a kultovních předmětů. Relikviář je dnes uložen v Chudenicích na bezpečném místě a cízím očím je vystaven přibližně dvakrát do roka. Po rekonstrukci další části muzejní expozice ve Starém zámku by měl být pro veřejnost vystaven stále.

David Klíma


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s místními patrioty a spolupracovníky.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ