CHUDENICE A OKOLÍ : KVAPIL, JAROSLAV

Kvapil, Jaroslav

Kvapil, Jaroslav

25. 9. 1868 - 10. 1. 1950

český režisér, dramatik, básník. Studoval nejprve na lékařské, pak na filosofické fakultě UK v Praze, po studiích se věnoval žurnalistice, literatuře a divadlu. Od roku 1900 režisér, dramaturg, v letech 1911-18 šéf činohry ND, v letech 1921-28 režisér Vinohradského divadla. V režijní činnosti navázal na světové divadelní proudy, stal se průkopníkem moderní české režie, zejména v inscenacích her W. Shakespeara a H. Ibsena. V básnické tvorbě přešel od reminiscencí na francouzský symbolismus a k lyrickému zpěvnému vyjádření citových prožitků. V dramatické tvorbě vynikla veršovaná pohádka Princezna Pampeliška a libreto k Dvořákově opeře Rusalka. Překládal dramata, napsal memoáry O čem vím (1932). Za I. světové války jeden z představitelů domácího odboje. Do domácího odboje se zapojil rovněž v době německé okupace, v letech 1944-45 vězněn. Dr.h.c. UK (1945).

Narodil se a své dětství prožil na chudenickém zámku. Do Chudenic se často vracel, zvláště na letní pobyty. Krajové prostředí se odráží velmi zřetelně v osobitosti J. Kvapila i v jeho díle.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s místními patrioty a spolupracovníky.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ